Category Archives: Phượt Và Làm Việc Online

Phượt & Làm Việc Online Cùng 2 Mẹ Con Chánh Trung

Gia đình mình chuẩn bị Action Plan Phượt & Làm Việc Online! Lần phượt này mình lên plan 15 ngày, lái ô tô dọc các tỉnh miền trung, khoảng 2.600km. Nó chưa phải là chuyến xuyên việt nhưng đây là lần phượt dài hơi nhất từ trước giờ của mình và đặc biệt là có […]