Tag Archives: quan trọng là tính hiệu quả

Cuối Cùng Tính Hiệu Quả Vẫn Quan Trọng Nhất

Thật là ngưỡng mộ những bạn tự tay mình lập trình và tự tay code ra được cái website hoàn chỉnh..! Mời các bạn dành 1 phút để đọc câu chuyện sau: Thời Đức Phật còn tại thế, suốt thời gian ngài truyền bá chân lý, ngài có rất nhiều đệ tử theo tu học. […]