Cách Thiết Kế Logo Đơn Giản Và Dễ Làm | #dinmarketing#short

Cách Thiết Kế Logo Đơn Giản Và Dễ Làm
Bước 1: Truy cập vào hatchful.shopify.com
Bước 2: Get Started
Bước 3: Chọn kiểu doanh nghiệp
Bước 4: Chọn kiểu logo
Bước 5: Đặt tên và thêm sologan
Bước 6: Chọn những nơi logo cần hiển thị
Bước 7: Tải logo về và sử dụng
#dinmarketing#short

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *