4 Bước Để SEO Website Dễ Dàng Lên Top Google | Dinmarketing

4 Bước Để SEO Website Dễ Dàng Lên Top Google | Dinmarketing

0:41 Bước 1: Nghiên cứu thị trường & lựa chọn từ khoá
2:17 Bước 2: Tối ưu bên trong website
3:12 Bước 3: Tối ưu bên ngoài website
3:50 Bước 4: Đo lường điều chỉnh & đánh giá Seo

Nghiên cứu thị trường để biết xu hướng & những cơ hội mới cho việc sáng tạo nội dung trên web. Lựa chọn từ khóa giúp chúng ta biết chính xác khách hàng mục tiêu đang tìm kiếm gì trên internet.
Tối ưu bên trong website mục đích giúp cho robot của google & người đọc dể dàng di chuyển & sử dụng website hiệu quả.
Tối ưu bên ngoài website để tăng lượt truy cập cho web, từ đó nâng cao điểm đánh giá của google.
Cuối cùng là đo lường các hiệu suất của Seo, đo lường để điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp.
Trong 4 bước thì bước đầu tiên là quan trọng nhất, nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất trong bước 4.
Bạn nằm rỏ 4 bước này thì việc Seo 1 website lên top google trở thành dể dàng hơn.

#seoweb
#seowebsite
#thietkeweb
#thietkewebsitechuanseo
#dinmarketing
#seoweblentopgoogle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *