Tag Archives: Be Summer Camp 2020

Be Summer Camp 2020 – Hành Trình Trãi Nghiệm

Hành trình trải nghiệm Be Summer Camp 2020. Chinh phục Điểm Cực Đông Tổ Quốc cùng đồng đội, treckking từ từ 7h sáng đến 17h chiều qua các đồi núi, thủng lũng, bãi cát và biển.. Danh Sách Nhóm Be Summer Camp 2020 Nhóm trưởng ở vị trí số 1. Nhóm 1 1/ Hứa Xuân […]