Đi hái nấm chỉ 30 phút ngồi cạo rửa nấm hết 1 tiếng, chắc ăn chỉ 5 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *