Cải Bẹ Xanh đã bắt đầu rẽ đất vươn lên | Vườn Nhà Din

Cải bẹ xanh mình ươm cũng được 3 hôm. Tưới nước đầy đủ sau 3 hôm nó rẽ đất để mọc lên rất đẹp.
Cả nhà nhớ theo dõi nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *