Cách Huấn Luyện ChatGPT: Bí Quyết Tăng Hiệu Quả Làm Việc | Dinmarketing

ChatGPT là một mô hình học máy tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, có khả năng sinh sản văn bản tự nhiên và thực hiện nhiều nhiệm vụ ngôn ngữ.
Huấn luyện ChatGPT đúng cách có thể giúp bạn tối ưu hóa quá trình làm việc tự động, tăng cường trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu suất công việc.
Trong video này, chúng ta sẽ khám phá các bước chi tiết để hiệu quả huấn luyện ChatGPT, từ chuẩn bị dữ liệu đến điều chỉnh siêu tham số quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *