Bạn Muốn Ghi Lại Nhật Kí Chạy Bộ Trên Strava | #dinmarketing#short

Lưu lại nhật kí chạy bộ trên ứng dụng strava
Bước 1: Vào CH Play download phần mềm strava
Bước 2: Cài Đặt và tạo tài khoản
Bước 3: Mở phần mềm và bắt đầu ghi lại
#dinmarketing#short

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *