Review Máy Bay VietNam AirLines Hạ Cánh Từ Ô Cửa Máy Bay.

Từ Ô Của Của VietNam AirLines Ngắm được khoảng không gian, bầu trời mây trắng xóa.
Nhìn xuống dưới đất liền thấy cả những đồi núi, sông, biển, những lỏm nhà rãi rác khắp hình chữ S.

Check Also

Xuống Ngắm Biển Chiều | Khung Cảnh Tuyệt Đẹp Của Biển Cửa Cạn

Xuống Ngắm Biển Chiều | Khung Cảnh Tuyệt Đẹp Của Biển Cửa Cạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *