Tạo Ảnh Thu Nhỏ – Ảnh Đại Diện Cho Video Youtube Chuyên Nghiệp & Đơn Giản

Tạo Ảnh Thu Nhỏ – Ảnh Đại Diện Cho Video Youtube Chuyên Nghiệp & Đơn Giản
Ảnh thu nhỏ hay gọi là ảnh đại diện hoặc chuyên môn gọi là Thumnail cho video youtube.
Tại sao phải tạo ảnh đại diện cho video?

Check Also

Xuống Ngắm Biển Chiều | Khung Cảnh Tuyệt Đẹp Của Biển Cửa Cạn

Xuống Ngắm Biển Chiều | Khung Cảnh Tuyệt Đẹp Của Biển Cửa Cạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *